III Sympozjum Geomorfologii Morskiej „Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego” – Komunikat III

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Sympozjum Geomorfologii Morskiej „Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego” organizowanym 24 listopada 2017 r. w Gdańsku z okazji osiemdziesięciolecia Profesora Stanisława Rudowskiego oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej.
Czytaj więcej

XIII Bałtycki Festiwal Naukowy


Zapraszamy serdecznie na XIII Bałtycki Festiwal Naukowy.
Znajdziecie nas Państwo 24 Maja od godziny 10 do 18 przy Akwarium Gdyńskim – al. Jana Pawła II, Gdynia.
Tematem ekspozycji będzie:
Baza informacji o środowisku południowego Bałtyku tj. BalticBottomBase – zrealizowana w ramach projektu „Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku BalticBottomBase (BBB)” i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii odbyło się 24 października 2014 roku w Gdyni. Zostało zorganizowane przez Zakład Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku przy współpracy z ENVIA Sp. z o.o., pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.
Czytaj więcej

O nas

Zakład Oceanografii Operacyjnej


Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe z zakresu oceanografii operacyjnej na morzu oraz w strefie przybrzeżnej (kompleksowe pomiary środowiska morza i przywodnej warstwy atmosfery – meteorologiczne, oceanograficzne, geologiczne, geofizyczne, biologiczne i in.), opracowuje studia, analizy i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i zajmuje się doradztwem w ww. zakresie zarówno dla administracji morskiej RP, jak i różnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na morzu.
Czytaj więcej