Zespół Wspomagania Projektów

Zapewnia organizacyjne i logistyczne wsparcie na etapie przygotowania, realizacji i zamykania projektów. Zarządza flotą jednostek pomiarowych, zapewnia terminową dostawę lub czarter urządzeń i przyrządów wykorzystywanych w badaniach. Kieruje realizację poszczególnych etapów pomiarów i badań. Zapewnia terminową realizację raportów przejściowych, okresowych i końcowych. Zapewnia terminowe wykonanie tłumaczeń oraz przeprowadza końcowe rozliczenie projektów ze zleceniodawcą.