Dziennik pokładowy

ETAP I


Poniedziałek 06.06.2011

1300 Wyjście statku Safira z grupą nurkową w rejon prowadzenia prac archeologiczno-ratowniczych. 1630 Wyjście statku IMOR w rejon prowadzenia prac archeologiczno-ratowniczych.

Wtorek 07.06.2011

0400 Obydwa statki na pozycji – gotowe do pracy. 0450-0730 Badanie obiektu za pomocą sonaru bocznego i sondy wielowiązkowej. 1145 Pierwsza para nurków schodzi pod wodę. 1145–1940 Archeologiczne prace podwodne, filmowanie wraku i wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Środa 08.06.2011

1500 Podniesienie pierwszego działa.

Czwartek 09.06.2011

0900 Załamanie pogody i zbliżający się sztorm – decyzja o przerwaniu prac badawczych i zejściu z rejonu prac – IMOR i Safira – przejście do portu w Gdyni.

Piątek 10.06.2011

1300 Wyładunek i przekazanie wydobytego działa do Laboratorium Ochrony Drewna Mokrego w Tczewie (część Centralnego Muzeum w Gdańsku) w celu konserwacji.


ETAP II


Niedziela 12.06. 2011

1500 Wyjście statku Safira z grupą nurkową w rejon prowadzenia prac archeologiczno-ratowniczych. 1600 Wyjście statku IMOR w rejon prowadzenia prac. 1700 Wyjście okrętu ratowniczego MW ORP Piast w rejon prowadzenia prac.

Poniedziałek 13.06.2011

0600 ORP Piast ustawia się do prac nad wrakiem zawierającym żeliwne armaty – staje na 3 kotwicach. 0600 Statek IMOR rozpoczyna przygotowania do kontynuacji prac archeologiczno-inwentaryzacyjnych i filmowych na wraku. 1000–1500 Nurkowe prace archeologiczne i filmowe. 1500–1800 ORP Piast podnosi z dna 2 armaty wytypowane do przekazania na statek IMOR w celu ich dalszej konserwacji. 1830 Imor cumuje do burty Piasta. 1850-2000 Przeładunek armat z Piasta na Imora.

Wtorek 14.06.2011

0845 Rozpoczęto nurkowania ze statku IMOR i okrętu ORP Piast. 1500 Zakończono nurkowania ze statku IMOR. 1800 Zakończono nurkowania z ORP Piast – kolejne armaty wydobyto na pokład okrętu.

Środa 15.06.2011

0800 Rozpoczęto nurkowania z okrętu ORP Piast – kolejne armaty wydobyto na pokład okrętu. 1035 Rozpoczęto nurkowania ze statku IMOR . 1700 Imor przechodzi do portu w Ustce w celu dokonania zmiany załogi. 1800 ORP Piast zakończył współpracę przy podnoszeniu armat, po odkotwiczeniu udał się na Zatokę Gdańską.

Czwartek 16.06.2011

Powrót Imora na pozycję drugiego wraku 0900 Rozpoczęto prace archeologiczne na drugim wraku. Ekipa archeologów wykonuje pomiary na wraku. Ekipa filmowców wykonuje dokumentację filmową. Ekipa nurków wykonuje dodatkową dokumentację fotograficzną i filmową, sprawdza okolicę wraku w celu odnalezienia rozrzuconych na dnie artefaktów. 1700 Gwałtowne załamanie pogody. Statek Imor kończy nurkowania. Safira podnosi kotwicę. Obydwa statki rozpoczynają przejście na Zatokę Gdańską.

Piątek 17.06.2011

0900-1330 Okręt ORP Piast ustawia się w miejscu planowanego złożenia armat w skansenie archeologicznym, na pozycji między dwoma drewnianymi wrakami (m.in. Solen). Statek Imor i Safira asystują procesowi układania armat na dnie; Zakończenie etapu układania armat w skansenie. 1420 Statki IMOR i Safira cumują w porcie Gdynia – Basen Prezydenta. 1500 Koniec morskiego etapu ekspedycji.