Pracownicy

W Zakładzie zatrudnieni są pracownicy naukowi, naukowo-badawczy, pracownicy techniczni oraz załoga pływającego specjalistycznego laboratorium IMOR.

dr inż. Benedykt Hac

dr inż. Benedykt Hac

Kierownik zakładu
ul. Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
tel. 58 301 87 24; 58 301 37 18
faks. 58 320 32 63
e-mail: Benedykt.Hac@im.gda.pl


Załoga Pływającego Specjalistycznego Laboratorium Badawczego R/V IMOR
inż. Andrzej Dziubich Kapitan
Kierownik Pływającego Specjalistycznego Laboratorium R/V IMOR
Adam Woźny I mechanik
mgr inż. Andrzej Majzel I mechanik
mgr inż. Jerzy Bogdanowicz Oficer wachtowy
Krzysztof Serafinowicz Oficer wachtowy
Krzysztof Pankowski St. Marynarz
Mirosław Radzikowski St. Marynarz
Bogusław Kortas St. Marynarz
Wiesław Górski St. Marynarz


IMOROS 2


IMOROS 3


Zespół pomiarów Morskich i Śródlądowych
mgr Jacek Koszałka Z-ca Kierownika Zakładu Oceanografii Operacyjnej
Kierownik Zespołu Pomiarów Morskich i Śródlądowych
mgr inż. Paweł GajewskiSpecjalista – pomiarowiec
mgr Jakub IdczakSt. Specjalista
mgr Adam Jaczyński Specjalista – pomiarowiec
mgr Witold MelerSpecjalista – pomiarowiec
mgr Andrzej RomanowskiSpecjalista – pomiarowiec
mgr inż. Wiktor SzyłejkoSpecjalista – pomiarowiec


Pracownia Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych
inż. Łukasz GajewskiSt. specjalista badawczo-techniczny
Kierownik Pracowni Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych
mgr Agnieszka BrzezińskaSpecjalista GIS
mgr Justyna EdutSpecjalista ds. GIS
mgr Maria KubackaSpecjalista magnetometrii
mgr Katarzyna WnukSpecjalista ds. GIS
mgr Izabela ZelewskaSpecjalista ds. GIS


Pracownia Autonomicznych Systemów Pomiarowych i Mechatroniki
Dr Jarosław NowakAsystent
Kierownik Pracowni Autonomicznych Pojazdów Podwodnych i Mechatroniki
mgr inż. Karol JacobSpecjalista mechatroniki
mgr inż. Marek JażdżewskiSpecjalista automatyki systemów łączności
Mechatronik
mgr inż. Krzysztof KwellaSpecjalista automatyk i systemów łączności
Mechatronik
Andrzej MalottkiSt. Technik
Michał NiemkiewiczSpecjalista mechatroniki
Mirosław SitarzSt. specjalista inżynieryjno-techniczny
mgr Ryszard SpacjerStarszy specjalista-oceanograf
Marek SygułaSpecjalista
Paweł WysockiSpecjalista ds. mechatroniki
Informatyk


Pracownia Geomorfologii Morskiej
prof. dr hab. Stanisław RudowskiKierownik Pracowni Geomorfologii Morskiej
dr Radosław WróblewskiSpecjalista geolog


Pracownia Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej
dr Maciej KałasKierownik Pracowni Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej
mgr Izabela ChałacińskaSpecjalista geografii/meteorologii
dr Jarosław KapińskiSt. Specjalista


Zespół IT – Baltic Bottom Base
dr inż. Michał PiotrowskiKierownik Projektów IT (Baltic Bottom Base)
inż. Przemysław KuleszaSpecjalista IT
dr inż. Piotr PiotrowskiSpecjalista IT
mgr Michał WójcikSpecjalista IT


Zespół Zapewnienia Jakości
Juliusz GajewskiSt. Specjalista
Kierownik zespołu


Zespół Wspomagania Projektów
Lucjan GajewskiSt. Specjalista
Kierownik Zespołu
mgr inż. Dorota CichowskaSpecjalista hydrograf
mgr Natalia KaczmarekSpecjalista
mgr Katarzyna KamieńskaSpecjalista
Bogdan PorządnySpecjalista