Informacje prasowe

Pobierz plik PDF >>>

20 czerwca 2011, Gdańsk
Informacja prasowa

Ekspedycja Wiatrem Gnane zakończona. Znaleziono ponad 40 dział żeliwnych z XVIII wieku.

Odkryty wrak zalega na głębokości 42 metrów. Podczas ekspedycji archeologicznej podniesiono 12 dział żeliwnych. Część z nich została złożona w podwodnym skansenie archeologicznym na Zatoce Gdańskiej. Pozostałe trafią do pracowni konserwatorskiej. Zabytki złożone na dnie pozostaną pod stałym monitoringiem. Projekt pokazuje, że dzięki współpracy sektora publicznego z prywatnym można połączyć działalność biznesową z ochroną dziedzictwa kulturowego zalegającego na dnie Bałtyku. Do odkrycia doszło podczas badania dna morskiego prowadzonego na statku Instytutu Morskiego w Gdańsku r/v Imor pod planowaną inwestycję w morskie farmy wiatrowe. Badania zlecone zostały przez firmę generpol sp. z o.o. Podjęto decyzję o natychmiastowym przeprowadzeniu archeologicznych badań ratowniczych. Po raz pierwszy w akcję zaangażowało się tak wiele podmiotów tj.: Instytut Morski w Gdańsku, Centralne Muzeum Morskie reprezentujące pomorską służbę konserwatorską, generpol sp. z o.o., Marynarka Wojenna RP, Morski Oddział Straży Granicznej oraz zespół doświadczonych nurków amatorów. Należy podkreślić, że jedynie udział Marynarki Wojennej pozwolił na wykonanie tak dużego i skomplikowanego zadania w terminie zaledwie dwóch tygodni.

W trakcie oględzin stwierdzono, że działa odlane zostały z żeliwa i wymagają dużo dłuższego i skomplikowanego procesu konserwacji niż podobne zabytki wykonane z brązu. Część z nich została podniesiona i przetransportowana do podwodnego skansenu archeologicznego usytuowanego na Zatoce Gdańskiej. Działa złożone na dnie będą nie tylko pod stałą opieką, ale przede wszystkim uatrakcyjnią nurkowania na tym stanowisku.

Eksploatowany przez Instytut Morski w Gdańsku statek badawczy r/v IMOR jest pierwszą polską jednostką przystosowaną do badań strefy przybrzeżnej i płytkich wód zalewowych. Do podstawowych zadań należy monitorowanie strefy przybrzeżnej polskiego wybrzeża oraz szacowanie źródeł sztucznego zasilania plaż. Jednostka wykorzystywana jest również przy prowadzeniu badań przedinwestycyjnych na Morzu Bałtyckim. W pełni wyposażona jako “Pływające laboratorium morskie na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego” funkcjonuje od września 2006 roku.

Na Bałtyku prowadzonych jest obecnie wiele badań pod kątem inwestycji w morskie farmy wiatrowe, podczas których natrafia się na wraki i inne znaleziska zalegające na dnie morza. Projekt „Wiatrem gnane” jest przykładem połączenia działalności biznesowej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Eksperci podkreślają, że Morze Bałtyckie kryje jeszcze wiele cennych, od lat poszukiwanych obiektów.

– Wspólnie wspieramy ekspedycję, ponieważ jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za zachowanie środowiska morskiego jak i ochronę dziedzictwa kulturowego – mówi Andreas Blutke, prezes zarządu generpol Sp. z o.o. – Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu zachęci także inne podmioty do współpracy w celu zapewnienia trwałej równowagi pomiędzy działalnością gospodarczą na morzu a ochroną środowiska i zabytków podwodnych na polskich obszarach Morza Bałtyckiego. – dodaje.