III Sympozjum Geomorfologii Morskiej „Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego” – Komunikat III

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Sympozjum Geomorfologii Morskiej „Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego” organizowanym 24 listopada 2017 r. w Gdańsku z okazji osiemdziesięciolecia Profesora Stanisława Rudowskiego oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej.

III Sympozjum – Komunikat III

III Sympozjum – Komunikat II

III Sympozjum – Komunikat I

III Sympozjum – Karta zgłoszenia


Materiały archiwalne:
II Sympozjum Morskiej Geomorfologii – Poziom Morza, linia brzegowa

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii – Metody Badań