Media

20 czerwca 2011, po zakończeniu ekspedycji Wiatrem Gnane zorganizowaliśmy konferencję prasową, która przebiegła według następującego programu:

Godz. 11.30 – powrót statku IMOR z wyprawy, wpłynięcie do portu pod CMM, prezentacja znaleziska

Godz. 12.00 – rozpoczęcie konferencji prasowej
• film prezentujący działa żeliwne zalegające na dnie
• okoliczności natrafienia na wrak
• opis wraku i jego wartości historycznej
• przygotowania i zakres współpracy
• prezentacja podwodnych zdjęć oraz sonogramów
• pytania i odpowiedzi

Godz. 12.40 – zakończenie konferencji prasowej, poczęstunek

Uczestnicy:
• Iwona Pomian – moderator – Kierownik Działu Badań Podwodnych CMM, archeolog podwodny, kustosz
• Andreas Blutke – Prezes Zarządu, generpol Sp. z o.o.
• dr inż. Benedykt Hac – Kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej, Instytut Morski w Gdańsku
• dr inż. Jerzy Litwin – Dyrektor, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
• kmdr Wiesław Wilk – Szef Ratownictwa Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej
• kmdr por. Dariusz Krefta – Naczelnik Wydziału Morskiego, Morski Oddział Straży Granicznej
• dr Marian Kwapiński – Wojewódzki Konserwator Zabytków