III Sympozjum Geomorfologii Morskiej „Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego” – Komunikat III

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Sympozjum Geomorfologii Morskiej „Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego” organizowanym 24 listopada 2017 r. w Gdańsku z okazji osiemdziesięciolecia Profesora Stanisława Rudowskiego oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej.
Czytaj więcej

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii odbyło się 24 października 2014 roku w Gdyni. Zostało zorganizowane przez Zakład Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku przy współpracy z ENVIA Sp. z o.o., pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.
Czytaj więcej