II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii odbyło się 24 października 2014 roku w Gdyni. Zostało zorganizowane przez Zakład Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku przy współpracy z ENVIA Sp. z o.o., pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.
Tematami przewodnimi obrad były poziom morza oraz linia brzegowa – zasadnicze pojęcia geomorfologiczne o kluczowym znaczeniu dla wszelkich pomiarów i badań strefy brzegowej oraz dna morskiego jako baza, poziom odniesienia i granice pojęć geodezyjnych, geologicznych, ekonomicznych i państwowych.


W trzech sesjach referatowych oraz w sesji posterowej, uczestnicy Sympozjum przedstawili osiągnięcia w pracach badawczych dotyczących szeroko pojętej strefy brzegowej, dyskutowali nad problemami definiowania i wyznaczania elementów morfologicznych strefy brzegowej oraz nad metodami wykonywania pomiarów, między innymi poziomu morza i linii brzegowej.

Sympozjum zakończyła sesja terenowa, która odbyła się na statkach Instytutu Morskiego w Gdańsku. Zaprezentowana został aparatura badawcza stosowana w trakcie prac prowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku.


Podczas Sympozjum zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele:
 • Akademii Morskiej w Gdyni,
 • Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 • Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej,
 • Envia Sp. z o.o.,
 • MGGP Aero z Tarnowa,
 • Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
 • Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,
 • PBP Forkos,
 • Państwowego Instytutu Geologicznego,
 • Politechniki Gdańskiej,
 • Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Urzędu Morskiego w Gdyni,
 • Urzędu Morskiego w Słupsku,
 • Urzędu Morskiego w Szczecinie,
 • Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Dziękujemy za miłe i owocne spotkanie.
Stanisław Rudowski, Radosław Wróblewski, Patryk Sitkiewicz

Materiały z sympozjum – publikacja