O nas

Zakład Oceanografii Operacyjnej


Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe z zakresu oceanografii operacyjnej na morzu oraz w strefie przybrzeżnej (kompleksowe pomiary środowiska morza i przywodnej warstwy atmosfery – meteorologiczne, oceanograficzne, geologiczne, geofizyczne, biologiczne i in.), opracowuje studia, analizy i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i zajmuje się doradztwem w ww. zakresie zarówno dla administracji morskiej RP, jak i różnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na morzu.
Pracownicy Zakładu wykonują kompleksowe badania na polskich oraz zagranicznych akwenach w ramach polskich i europejskich projektów badawczych we współpracy z zespołami badawczymi oraz służbami wszystkich państw bałtyckich. Obejmują one m.in. prowadzenie ekspedycyjnych i ciągłych pomiarów różnych parametrów środowiska morskiego oraz rozwój numerycznych modeli prognoz morskich.

W skład zakładu wchodzą następujące specjalistyczne laboratoria i pracownie: Pływające Specjalistyczne Laboratorium r/v IMOR, statek IMOROS I, dwie motorówki pomiarowe IMOROS 2 i 3, Zespół Pomiarów Morskich, Pracownia Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych, Pracownia Autonomicznych Pojazdów Podwodnych i Mechatroniki, Zespół Wspomagania Projektów, Bałtycka Baza Danych o Dnie (Baltic Bottom Base), Zespół Kontroli Jakości.

W zakładzie obowiązują trzy systemy zarządzania ISO: ISO 9001-2008, ISO14001-2004, BS OHSAS 18001-2007