Wrak

Wrak znaleziono na Ławicy Słupskiej na głębokości ok. 42 metrów. Konstrukcja zidentyfikowanego wraku została całkowicie zniszczona, ale na dnie wciąż spoczywało ponad czterdzieści dział z XVIII wieku. Działa te stanowią nie tylko niezwykle ciekawy obiekt archeologiczny, ale mają wysoką wartość antykwaryczną. Wiadomo już, że armaty zostały wyprodukowane w Szwecji w 1771 roku. Szczegółowe badania będą prowadzone w najbliższych miesiącach. Ponadto, podczas ekspedycji, na sąsiednim wraku znaleziono porcelanę, ceramiczne dzbany, klepsydrę i inne cenne artefakty.
Podniesienie zabytków i przekazanie ich do konserwacji stanowi jedynie jeden z elementów procesu ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego. Tym razem postanowiono umieścić część wydobytych dział w podwodnym skansenie przy wraku siedemnastowiecznego okrętu Solena.

Wszystkie działania związane zarówno z badaniami jak i z umieszczeniem części znaleziska na Zatoce Gdańskiej prowadzone są zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Umieszczenie dział w skansenie nie tylko uatrakcyjnia podwodne zwiedzanie, ale przede wszystkim pozwala je chronić do czasu podjęcia konserwacji w pracowni konserwatorskiej Centralnego Muzeum Morskiego.