Pływające Specjalistyczne Laboratorium Badawcze R/V IMOR

Laboratorium przystosowane jest wykonywania prac badawczych i pomiarowych na morzu, w estuariach oraz wodach śródlądowych ze statku badawczego r/v IMOR oraz kutra hydrograficznego IMOROS 2.

r/v IMOR
IMOROS 2