IMOS ŁM-2 i ŁM-4

Motorówki typu IMOS są pneumatycznymi jednostkami pomiarowymi z twardym dnem zaprojektowaną i zbudowaną w celu prowadzenia hydrograficznych prac pomiarowych na wewnętrznych i otwartych wodach morskich w odległości do 3 mil morskich od brzegu. Dwa egzemplarze takiej jednostki zbudowane zostały w wytwórni w Bojanie. Są to typowe jednostki rekreacyjne przystosowane do prac pomiarowych poprzez umieszczenie na kadłubie dodatkowej nadbudowy.


Dodatkowa kabina wyposażona w odpowiednie uchwyty pozwala na mocowanie sprzętu pomiarowego, umieszczenie (w bezpieczny sposób) i ochronę systemu komputerowego wraz z dodatkowym agregatem zasilającym cały system. Jednostki te są wykorzystywane do prac pomiarowych na morzu w rejonach strefy przyboju, czyli od plaży do głębokości około 5 metrów. Dalsze pomiary prowadzi albo motorówka IMOROS 2,3 albo statek IMOR (IMOROS I). Prócz pomiarów na otwartym morzu jednostki te prowadziły prace pomiarowe na polskich rzekach (Wisła, Warta, Na-rew, San i wiele innych) oraz niemieckich (Ren), kanałach i zbiornikach elektrowni wodnych (kanał derywacyjny EW Dychów, stopień we Włocławku i innych), jeziorach i zalewach (Zalew Wiślany). Załogę motorówki stanowią 2 osoby – operator systemu i sternik. Również te jednostki przystosowano do pracy z echosondą wielowiązkową SeaBat oraz sonarem holowanym EdgeTech DF 1000 lub zamiennie EdgeTech 4200. Kabinę natomiast przystosowano do montażu nowoczesnego wyposażenia elektronicznego, systemu QINSy v8.1 wraz z całym koniecznym osprzętem (HYDRINS, SPS 851 z modemem GNSS-a).