II Sympozjum Morskiej Geomorfologii – Zapraszamy

Poziom Morza, linia brzegowa
Gdynia, 24 października 2014

Zapraszamy na obrady do Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Alei Zwycięstwa 96/98 w Gdyni oraz na pokaz sprzętu i aparatury na statkach Instytutu Morskiego w Porcie Gdynia, przy Nabrzeżu Kutrowym w Basenie I Prezydenckim.