Kierownictwo

Dr inż. Benedykt Hac

Kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej i pływającego Laboratorium R/V IMOR. Benedykt Hac związany jest z morzem od kilku dekad. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Hydrograf międzynarodowej klasy A. Od 1982 do 2000 roku pracował na okręcie hydrograficznym ORP „Heweliusz”. Przez 10 lat był dowódcą tego okrętu. W 2000 roku przeszedł do rezerwy w stopniu komandora porucznika. Kapitan statków badawczych „Doktor Lubecki” i „Imor”. Posiada dyplom kapitana statków morskich o wyporności do 3000GT.

Tel.: (58) 301-16-41 wew. 48
E-mail: Benedykt.Hac@im.gda.pl


mgr Jacek Koszałka

Zastępca i kierownik Zespołu Pomiarów Morskich


Dr Jarosław Nowak

Od wielu lat związany z hydrografią jako pracownik naukowy. Kierownik Pracowni Autonomicznych Pojazdów Podwodnych i Mechatroniki. Starszy pomiarowiec hydrograf, operator zdalnie sterowanego robota podwodnego typu SeaEye DT600 (ROV). Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Hydrograf międzynarodowej klasy B.

Tel.: (58) 301-87-24
E-mail: Jaroslaw.Nowak@im.gda.pl


inż. Łukasz Gajewski

Pracownia Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych


Lucjan Gajewski

Zespół Wspomagania Projektów


Juliusz Gajewski

Zespół Kontroli Jakości


dr inż. Michał Piotrowski

Zespół IT – Baltic Bottom Base