Pracownia Autonomicznych Systemów Pomiarowych i Mechatroniki

Serwisuje i utrzymuje w pełnej gotowości sprzęt nawigacyjny oraz systemy pomiarowe. Tworzy autorskie systemy mocowań czujników i przyrządów badawczych. Obsługuje zdalnie kierowane i autonomiczne pojazdy podwodne (ROV i AUV). Obsługuje i serwisuje zestawy pław pomiarowych, urządzeń pomiarowych AWAC, C-POD i innych wystawianych na powierzchni morza, w toni lub na dnie morza.