Zespół Pomiarów Morskich i Śródlądowych

Wykonuje prace pomiarowe i obsługę specjalistycznego sprzętu w czasie ekspedycyjnych badań terenowych na morzu i akwenach śródlądowych (w skład zespołu wchodzą również dwie inne jednostki pomiarowe: IMOROS 1 i IMOROS 3).