Zadania

Zajmujemy się oceną geomorfologiczno-geologiczną warunków środowiskowych rejonów dna i brzegu.

Do naszych głównych zadań należy:

 • Interpretacja geomorfologiczno-geologiczna zapisów rejestracji geofizycznych
 • Opis makroskopowy prób czerpakowych i rdzeniowych osadów dna i brzegu
 • Wykonywanie uproszczonych analiz uziarnienia prób osadów ziarnistych oraz mułów i iłów
 • Opracowania danych pomiarowych dla wykonania map:
 • powierzchniowych osadów dna
 • miąższości warstwy dynamicznej
 • budowy dna i brzegu
 • Opracowania przekrojów geologicznych
 • Opracowania sedymentologiczne brzegu i dna:
 • występowania struktur sedymentacyjnych, powierzchniowych i wgłębnych, z określeniem ich rodzaju, charakteru i genezy
 • ocena ich znaczenia dla interpretacji geologicznych, hydrodynamicznych i środowiskowych