Pracownia Geomorfologii MorskiejSpecjalizuje się w sporządzaniu ocen geomorfologiczno-geologicznych warunków środowiskowych rejonów dna i brzegu dla prac i badań związanych z planowaniem, projektowaniem i realizacją zadań; interpretacją geomorfologiczno-geologiczną zapisów rejestracji geofizycznych, prowadzonych sonarem bocznym, echosondą wielowiązkową, profilografem osadów, systemem boomer oraz innymi metodami; opisem makroskopowym prób czerpakowych i rdzeniowych osadów dna i brzegu; wykonywaniem uproszczonych analiz uziarnienia prób osadów ziarnistych oraz mułów i iłów; wykonuje inne zadania związane z geomorfologią dna morskiego.

Pracownia geomorfologii morskiej powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku dla opracowań o charakterze geomorfologicznym oraz geologicznym. Wchodzimy w skład specjalistycznego Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku pod przewodnictwem Pana dr inż. Benedykta Haca. Kierownikiem pracowni natomiast jest Pan prof. dr hab. Stanisław Rudowski.

Nasza pracownia składa się z:
  • Pokoju kartograficznego
  • Pokoju analiz litologicznych i sedymentologicznych
  • Pokoju wagowego i opracowań kameralnych
  • Archiwum