Organizacja

Pływające Specjalistyczne Laboratorium Badawcze R/V IMOR
Zespół Pomiarów Morskich i Śródlądowych
Pracownia Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych
  • Specjaliści GIS
  • Specjaliści interpretacji MBES, SSS, SBP
  • Specjaliści interpretacji MAG
Pracownia Autonomicznych Systemów Pomiarowych i Mechatroniki
  • Grupa Mechatroniczna (obsługa ROV i AUV)
  • Grupa Mechaniczna
  • Grupa Logistyczna
Pracownia Morskiej Geomorfologii
Pracownia Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej
Zespół Wspomagania Projektów
Zespół Zapewnienia Jakości (ISO)
Bałtycka Baza Danych o Dnie (BBB)