Pracownia Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej

Specjalizuje się w przetwarzaniu i archiwizacji danych meteorologicznych i hydrologicznych uzyskanych z pomiarów ciągłych i ekspedycyjnych z obszarów otwartego morza, strefy brzegowej i wód estuaryjnych, wykonywaniu ekspertyz, raportów oraz prac naukowo-badawczych dotyczących warunków środowiskowych obszarów morskich oraz strefy przybrzeżnej, eksploatacji i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych związanych z prognozowymi modelami numerycznymi dla morza i atmosfery, gromadzeniu, weryfikacji i udostępnianiu wieloletniej informacji z numerycznych modeli atmosfery i morza oraz rozwoju metodyki wykonywania morskich pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych.

Podstawowe zadania:

 • Przetwarzanie i archiwizacja danych meteorologicznych i hydrologicznych uzyskanych z pomiarów ciągłych i ekspedycyjnych z obszarów otwartego morza, strefy brzegowej i wód estuaryjnych
 • wykonywanie ekspertyz, raportów oraz prac naukowo-badawczych dotyczących warunków środowiskowych obszarów morskich oraz strefy przybrzeżnej
 • eksploatacja i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z prognozowymi modelami numerycznymi dla morza i atmosfery
 • Gromadzenie, weryfikacja i udostępnianie wieloletniej informacji z numerycznych modeli atmosfery i morza
 • Rozwój metodyki wykonywania morskich pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych

Źródła pozyskiwania informacji hydrologicznej i meteorologicznej:

 • Pomiary własne Instytutu prowadzone w ramach różnych zadań badawczych i zleconych na polskich obszarach morskich, wodach estuaryjnych i w strefie brzegowej
 • Dane udostępniane przez służby i instytuty badawcze krajowe (m.in. IMGW PIB, UG, IBW, RZGW)
 • Dane pomiarowe udostępniane przez instytucje i służby państw bałtyckich (w ramach BOOS-a, projektów UE i in.)
 • Prognostyczna informacja numeryczna uzyskiwana z obliczeń własnych (np. WAM, HIROMB 1/3 Mm), z ośrodków krajowych (np. ICM UW, UG) oraz instytucji zagranicznych (SMHI – modele HIROMB i HIRLAM, BSH, DMI i in. w ramach BOOS-a i projektów UE)

Najważniejsze prace NB:

 • Badania warunków środowiskowych w różnych rejonach otwartego morza oraz strefy przybrzeżnej (prądy, falowanie, poziom wody, warunki atmosferyczne)
 • Analiza pól hydroficznych morza (temperatura, zasolenie, prędkość dźwięku i in.) na otwartym morzu oraz rejonach ujściowych rzek
 • Badania wieloletnich zmian warunków hydrometeorologicznych różnych obszarów morza
 • Analiza zmian warunków środowiskowych na obszarze stożka ujściowego Wisły
 • Analiza zmienności pól wiatru nad obszarami morza oraz ocena zasobów energetycznych wiatru
 • Walidacja i prace związane z rozwojem morskich prognoz numerycznych