Współpraca

Nasz zakład współpracował z:
Kliknij na nazwę aby rozwinąć listę.

Krajowymi placówkami naukowymi
Zagranicznymi placówkami naukowymi
Administracją rządową, samorządową i morską
Służbami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa na morzu
Krajowymi przedsiębiorstwami, działającymi na rynkach sektora morskiego, energetycznego i telekomunikacyjnego (w szczególności firmy prowadzące eksplorację dna morskiego oraz firmy projektowe, konsultingowe, hydrotechniczne i budowlane)
Europejskimi firmami geofizycznymi i hydrograficznymi