XIII Bałtycki Festiwal Naukowy


Zapraszamy serdecznie na XIII Bałtycki Festiwal Naukowy.
Znajdziecie nas Państwo 24 Maja od godziny 10 do 18 przy Akwarium Gdyńskim – al. Jana Pawła II, Gdynia.
Tematem ekspozycji będzie:
Baza informacji o środowisku południowego Bałtyku tj. BalticBottomBase – zrealizowana w ramach projektu „Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku BalticBottomBase (BBB)” i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.O nas

Zakład Oceanografii Operacyjnej


Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe z zakresu oceanografii operacyjnej na morzu oraz w strefie przybrzeżnej (kompleksowe pomiary środowiska morza i przywodnej warstwy atmosfery – meteorologiczne, oceanograficzne, geologiczne, geofizyczne, biologiczne i in.), opracowuje studia, analizy i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i zajmuje się doradztwem w ww. zakresie zarówno dla administracji morskiej RP, jak i różnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na morzu.
Czytaj więcej