O zakładzie

Zakład Oceanografii Operacyjnej


Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe z zakresu oceanografii operacyjnej na morzu oraz w strefie przybrzeżnej (kompleksowe pomiary środowiska morza i przywodnej warstwy atmosfery – meteorologiczne, oceanograficzne, geologiczne, geofizyczne, biologiczne i in.), opracowuje studia, analizy i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i zajmuje się doradztwem w ww. zakresie zarówno dla administracji morskiej RP, jak i różnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na morzu. Pracownicy Zakładu wykonują kompleksowe badania na polskich oraz zagranicznych akwenach w ramach polskich i europejskich projektów badawczych we współpracy z zespołami badawczymi oraz służbami wszystkich państw bałtyckich. Obejmują one m.in. prowadzenie ekspedycyjnych i ciągłych pomiarów różnych parametrów środowiska morskiego oraz rozwój numerycznych modeli prognoz morskich.

W skład zakładu wchodzą następujące specjalistyczne laboratoria i pracownie:
 • Pływające Specjalistyczne Laboratorium Badawcze R/V IMOR
 • Zespół Pomiarów Morskich i Śródlądowych
  • Grupa pomiarów morskich r/v IMOR
  • Grupa pomiarów morskich i śródlądowych
  • Grupa pomiarów geofizycznych
  • Grupa kutrów i motorówek:
   – IMOROS 1
   – IMOROS 2
   – IMOROS 3
   – IMOS ŁM 2
   – IMOS ŁM 4

 • Pracownia Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych
  • Specjaliści GIS
  • Specjaliści interpretacji MBES, SSS, SBP
  • Specjaliści interpretacji MAG

 • Pracownia Autonomicznych Systemów Pomiarowych i Mechatroniki
  • Grupa Mechatroniczna (obsługa ROV i AUV)
  • Grupa Mechaniczna
  • Grupa Logistyczna

 • Pracownia Morskiej Geomorfologii
 • Pracownia Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej
 • Zespół Wspomagania Projektów
 • Zespół Zapewnienia Jakości (ISO)
 • Bałtycka Baza Danych o Dnie (Baltic Bottom Base)
W zakładzie obowiązują trzy systemy zarządzania ISO: ISO 9001-2008, ISO14001-2004, BS OHSAS 18001-2007 oraz Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania do pobrania w formacie pdf poniżej:
Polityka ZSZ – *.pdf