Certyfikaty

System zarządzania jakością ISO 9001

System zarzadzania środowiskowego ISO 14001

System zarządzanie bezpieczeństwem OHSAS 18001

Instytut Morski w Gdańsku: Zakład Oceanografii Operacyjnej wprowadził i stosuje zintegrowany system zarządzania dla zakresu: Realizacja prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w zakresie nauk o morzu, wykonywanie pomiarów geofizycznych oraz badań środowiskowych na morzu, w strefie przybrzeżnej oraz na obszarze śródlądowym wraz z analizą i interpretacją pozyskanych danych.

Certyfikat zatwierdzenia

Certificate of approval

IMOR IMCA – Marine Inspection for Small Workboats

Certyfikat Okrętowy Stały

Certyfikat wydany przez Izbę Morską przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni z dnia 25 stycznia 2006 r., zaświadczający wpisanie statku r/v IMOR do Polskiego Rejestru Okrętowego Stałego.

Raporty firm certyfikujących

Raporty zamówione przez firmy SHELL, BP, AMOCO oraz LLOYDS konieczne do wystawienia certyfikatów przydatności Pływającego Laboratorium IMOR do wykonywania prac badawczych i pomiarów batymetrycznych oraz geofizycznych na gazociągach Morza Północnego. Obydwa raporty wskazują na pełną przydatność pływającego laboratorium do wykonywania prac pomiarowych zgodnie z normami międzynarodowymi IHO oraz ostrzejszymi normami firm petrochemicznych takich jak SHELL (najwyższe na świecie wymagania dotyczące zasad bezpiecznego wykonywania prac badawczych) oraz firmy LLOYDS – będącego wzorcowym klasyfikatorem powszechnie uznanym na świecie.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku

Polityka ZSZ – *.pdf