Wyposażenie

Poniżej wyposażenie jednostek na przykładzie statku badawczego r/v IMOR

Exported picture