Historyczny okręt wojenny


06 czerwca 2011 roku dwutygodniowa ekspedycja pod nazwą „Wiatrem gnane” ruszyła na wrak zlokalizowany w rejonie Ławicy Słupskiej. Celem wyprawy była realizacja archeologicznych badań ratowniczych na wraku odkrytym w trakcie wstępnych badań dna morskiego. Rozpoznanie terenu prowadzone było przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie firmy Generpol sp. z o.o., która planuje inwestycję w morskie farmy wiatrowe na tym obszarze.
W trakcie badań wykonano dokumentację pomiarową i fotograficzną znaleziska. Wydobyto 12 dział żeliwnych, z których cztery trafiły do pracowni konserwatorskiej Centralnego Muzeum Morskiego, a pozostałych osiem zostało złożonych w podwodnym skansenie archeologicznym usytuowanym na Zatoce Gdańskiej.
Przeprowadzono również rozpoznanie szczątków wraka zlokalizowanego kilkaset metrów od dział. W trakcie oględzin odnaleziono między innymi naczynia fajansowe, przyrządy nawigacyjne czy naczynia szklane i kamionkowe, które po konserwacji wzbogacą wystawy Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Należy zaznaczyć, że jest to pierwszy projekt na rzecz ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego, który zaangażował potencjał tak wielu podmiotów reprezentujących zarówno sektor państwowy jak i prywatny.

Kilka miesięcy przygotowań. Wszystko zachowane w ścisłej tajemnicy, aby ochronić znalezisko przed zniszczeniem i kradzieżą. 2 tygodnie ciężkiej pracy na morzu. Zmienne i niekorzystne warunki pogodowe. Tylko dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu wszystkich uczestników Wiatrem Gnane udało się pomyślnie zrealizować projekt.