Pracownia Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych

Dokonuje analiz i przetwarza dane pozyskane z pomiarów w otwartym morzu i strefie przybrzeżnej oraz akwenach śródlądowych (rzeki, kanały, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne) dla rozwiązania konkretnych problemów badawczych oraz zaspokojenia konkretnych potrzeb zleceniodawców.