Załoga Geomorfologii Morskiej

prof. dr hab. Stanisław RudowskiKierownik pracowni
dr Radosław WróblewskiSpecjalista geolog