Pława monitoringu środowiska

Zintegrowane centrum pozyskiwania danych o np.:
  • Temperaturze powietrza
  • Prędkości i kierunku wiatru
  • Ciśnieniu atmosferycznym
  • Względnej wilgotności powietrza
  • Stężeniu tlenu rozpuszczonego w wodzie
  • Mętności wody