Poszukiwania i podjęcie sonaru dla SAR

W marcu 2014 roku w trakcie wykonywania pomiarów w rejonie na północ od Rozewia, statek badawczy Instytutu Oceanografii PAN r/v Oceania, zgubił „rybę” sonaru holowanego C-Max będącego własnością Służby Poszukiwania i Ratowania na morzu. Kilkudniowe poszukiwania zagubionego urządzenia nie dały rezultatu.

W grudniu 2014 roku, po otrzymaniu informacji o pozycji zdarzenia, statek Instytutu Morskiego w Gdańsku r/v IMOR dokonał przeszukania sonarowego we wskazanym rejonie. Po godzinie poszukiwań określono miejsce potencjalnego uderzenia „ryby” o dno. Po uzyskaniu zlecenia na podjęcie dalszych działań, w dniu 18.12.2014 roku sonar został podniesiony z głębokości ok. 40 metrów na pokład statku IMOR. Operacja poszukiwania za pomocą pojazdu podwodnego i podnoszenia sprzętu na pokład trwała ok. 2 godzin.