Zespół Zapewnienia Jakości


Zajmuje się przygotowaniem procedur ISO 9001, 14001 oraz OHSAS 18001 dla Jednostek pomiarowych, Zespołu Pomiarów Morskich i Śródlądowych, Pracowni Autonomicznych Systemów Pomiarowych i wszystkich innych pracowni Zakładu. Powadzi nadzór nad ich wdrażaniem a potem realizacją. Organizuje szkolenia z zakresu ISO. Bierze udział merytoryczny i techniczny w pracach i projektach oraz w rejsach badawczych na jednostkach pływających Instytutu i wyczarterowanych. Określa wewnętrzne standardy jakościowe prac pomiarowych, nadzoruje ich realizację.