Torpeda

Data: 01.04.2014Jednostki: r/v IMOR
Urządzenia pomiarowe: Echosonda wielowiązkowa RESON 7125, pojazd podwodny ROV Falcon
Opis: W trakcie prowadzonych prac zlokalizowano obiekt torpedopodobny o długości 5.3mb i średnicy około 0.55m. Minimalna nad obiektem równa 5.5 metra. Obiekt potencjalnie niebezpieczny, wymagający pilnych badań i usunięcia.