Wrak Mont Vernom

Data: 01.10.2013Jednostki: r/v IMOR
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 8125