Wrak Delfin

Data: 25.09.2013Jednostki: r/v IMOR
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 8125