Rura

Data: 31.08.2013Jednostki: r/v IMOR
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 8125
Opis: IMOR zarejestrował MBES-em Reson 8125 obiekt w kształcie rury o długości 2,6 metra i średnicy 50 centymetrów. Obiekt kwalifikuje się do kategorii potencjalnie niebezpiecznych. Minimalna nad obiektem według elipsoidy EGM2008 wynosi 9,3 metra. Nie dokonywano inspekcji video za pomocą ROV.