Beczka

Data: 11.07.2013Jednostki: r/v IMOR
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 8125
Opis: IMOR zarejestrował MBES-em Reson 8125 obiekt beczkopodobny o wymiarach 2x 0.8 metra z obłym końcem. Minimalna nad obiektem równa 9.67m względem elipsoidy EGM 2008. Obiekt posiada wymiary i kształt charakterystyczne dla: pokrywy tratwy ratunkowej, bomby lotniczej o dużej masie, miny dennej.