Sleipner

Data: 01.06.2014Jednostki: IMOROS 2 / m/v PUCK
Urządzenia pomiarowe: IMOROS 2: MBES Reson 7125, SSS EdgeTech 4125 DF 600/1600 kHz z systemem akwizycji Coda, SPS 851 z modemem GNSS-a m/v PUCK: MBES Reson 7125, SSS EdgeTech 4200 DF 300/600 kHz z windą kablową i systemem akwizycji Coda, BX 892 z modemem GNSS-a, Hydrins IxSea, Svp 15
Opis: 1 czerwca Kuba Janiszewski z pokładu Imorosa 2 zarejestrował wrak, tzw. Sleipner (informacje od: Waldemar Ossowski, oraz Michał Ogłoza). Minimalna nad wrakiem 2.8 metra. Maksymalna do 11.3 metra. Wrak stalowej jednostki typu kabotażowiec. Widoczna część statku ok. 40 metrów długości przy szerokości do 10.7 metra. Przełamany przed pokładem rufowym, część dziobowa oparta na prawej burcie pod kątem 62 stopni. Z lewej dziobowej kluzy wystaje kotwica. Na pokładzie dziobowym widać windę kotwiczną. Gruby maszt przełamany i przewrócony w prawo. Nadbudówki zniszczone. Brak części rufowej z główną częścią nadbudówki i siłownią. W rejonie istnieją dwie domniemane pozycje wrakowe. Obie prawdopodobnie odnoszą się do tego właśnie wraku. Na pozycjach tych nie znaleziono brakującej części statku. Część rufowa prawdopodobnie wraku Sleipner z dotychczas zarejestrowaną minimalną o wartości 6.65 metra zarejestrowano z pokładu Pucka w dniu 2014-06-03 przez Macieja Nieczogłomskiego.
Materiał Instytutu Morskiego w Gdańsku