Parowiec

Data: 24.03.2014Jednostki: IMOROS 3
Urządzenia pomiarowe: Echosonda wielowiązkowa RESON 7101
Opis: 24 marca 2014 z pokładu Imorosa 3 zarejestrowany został wrak nieznanego wcześniej dwukotłowego parowca. Widoczny fragment dziobu z minimalną głębokością nad nim równą 3.33 m. Poza nim w odległości 45 metrów leżą dwa duże kotły i blok silnika/generatora z minimalną nad nimi 3.78m oraz 90 metrów od dziobu fragment prawdopodobnie rufy. Szerokość szczątków na wysokości kotłów rzędu 10 metrów. Oś wraku w kierunku wschód – zachód. Dziób skierowany w kierunku 268 stopni. Robocza nazwa wraku: Macios. Wrak leży w strefie administrowanej przez Urząd Morski w Gdyni. Podlega zgłoszeniu do Pomorskiego Konserwatora zabytków, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz do BHMW.