Parowiec Tyrion

Data: 12/19.04.2014Jednostki: m/v PUCK / IMOROS 2
Urządzenia pomiarowe: m/v PUCK: MBES Reson 7125, SSS EdgeTech 4200 DF 300/600 kHz z windą kablową i systemem akwizycji Coda, BX 892 z modemem GNSS-a, Hydrins IxSea, Svp 15 IMOROS 2: MBES Reson 7125, SSS EdgeTech 4125 DF 600/1600 kHz z systemem akwizycji Coda, SPS 851 z modemem GNSS-a
Opis: W trakcie prac pomiarowych wykryto obecność stalowego wraku statku parowego. Wrak dwukotłowego parowca skierowanego dziobem w kierunku 194º, o długości 63 m, szerokości około 9.5 metra. Minimalna nad blokiem silnika wynosi 15 m, maksymalna przy obiekcie 19.8m . Lepiej zachowana część rufowa, wyraźne przesunięcie przedniego pokładu względem osi wraku o kilkanaście stopni. Zarejestrowany z pokładu jednostki Instytutu Morskiego w Gdańsku – m/v PUCK 12 kwietnia 2014 r. przez Szymona Kurlendę i Macieja Nieczogłomskiego. W dniu 19.04 przeprowadzono pomiar szczegółowy z pokładu jednostki Instytutu Morskiego w Gdańsku – IMOROS 2, operator Adam Jaczyński i Maciej Dawidowicz. Minimalna głębokość nad wrakiem 14.1 m według EGM2008 (pomiar jakości RTK FIX) zarejestrowano nad tylnicą. Dziób przechylony na lewą burtę. W rejonie rufy prawdopodobnie zapasowa czteroramienna śruba o średnicy około 3.8 metra.