Drewniany Wrak

Data: 14.07.2014Jednostki: m/v PUCK
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 7125, SSS EdgeTech 4125 DF 600/1600 kHz z windą kablową i systemem akwizycji Coda, BX 892 z modemem GNSS-a, Hydrins IxSea, Svp 15
Opis: 14 lipca 2014 dokonano dodatkowej rejestracji w rejonie wcześniej wykrytej, nieokreślonej przeszkody na dnie. Inspekcji dokonano w oparciu o zapisy z wcześniejszych pomiarów na których zarejestrowano obecność obiektu prawdopodobnie wykonanego ręką ludzką. Po wykonaniu rejestracji SSS i MBES stwierdzono, że badany obiekt prawdopodobnie jest pozostałością drewnianego statku morskiego o długości ok. 16 metrów. Z dna wystają fragment pawęży i stewy dziobowej o wysokości ok. 1 metra. Obiekt leży na piaszczystym gruncie, w zagłębieniu o głębokości około 1 metra w stosunku do otaczającego go dna. Poza wystającymi elementami kadłuba nie stwierdzono innych elementów kadłuba, które (prawdopodobnie) są przykryte piaskiem.