Dalby Lubiatowo

Data: 14.07.2014Jednostki: m/v PUCK
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 7125, SSS EdgeTech 4125 DF 600/1600 kHz z windą kablową i systemem akwizycji Coda, BX 892 z modemem GNSS-a, Hydrins IxSea, Svp 15
Opis: 14 lipca 2014 dokonano dodatkowej rejestracji w rejonie wcześniej wykrytych, nieokreślonych przeszkód na dnie. Inspekcji dokonano w oparciu o zapisy z wcześniejszych pomiarów na których zarejestrowano obecność obiektów prawdopodobnie wykonanych ręką ludzką. Po wykonaniu rejestracji SSS i MBES stwierdzono, że badane obiekty są prawdopodobnie pozostałością konstrukcji technicznych tzw. „dalby Lubiatowo” wykorzystywanych od lat 70-tych i później do prowadzenia pomiarów hydrodynamicznych w rejonie stacji pomiarowej: Morskiego Laboratorium Brzegowego im. S. Hueckla w Lubiatowie. Należących do Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN), Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów. Dalby te (2 szt) zostały zniszczone w trakcie grudniowego sztormu w 2010 roku. Część konstrukcji wygląda na starszą – prawdopodobnie została zniszczona wcześniej. Pozostałości dalb, zalegające na głębokości ok. 8 metrów, dość daleko od brzegu stanowią przeszkodę nawigacyjną.