19.08.2014 – Obiekty niebezpieczne

Data: 01.06.2014 – 19.08.2014Jednostki: m/v PUCK
Urządzenia pomiarowe: IMOROS 2 i IMOROS 3: MBES Reson 7125, SSS EdgeTech 4125 DF 600/1600 kHz z windą kablową i systemem akwizycji Coda, BX 892 z modemem GNSS-a, Hydrins IxSea, Svp 15
Opis: W trakcie prowadzenia prac pomiarowych w obrębie 3 wybranych obszarów (500 x 500 metrów) znaleziono 9 obiektów, z których część stanowi potencjalne zagrożenie dla innych użytkowników morza. Po analizie materiałów zakładamy, że 6 obiektów może być pozostałościami obiektów wojskowych, być może zawierających ładunki wybuchowe o dużej mocy. Jednym z obiektów jest mina kotwiczna (prawdopodobnie wz. 08.39 lub podobna), 5 obiektów to prawdopodobnie pozostałości torped bojowych i ćwiczebnych. Jeden obiekt to prawdopodobnie pień drzewa. Pozostałe 2 obiekty stanowią infrastrukturę techniczną – nieznanego przeznaczenia. Część obiektów została zweryfikowana w trakcie inspekcji Video wykonanej z pokładu statku IMOROS I. Części obiektów nie weryfikowano ze względu na brak możliwości technicznych w tym okresie czasu.
Obiekt nr 1 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda – obiekt o średnicy około 0,5 metra i długości 6,2 metra.
Obiekt nr 2 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – możliwa mocno uszkodzona torpeda lub pień grubego drzewa z połamanymi konarami (bardziej prawdopodobna opcja) – wymiary obiektu długość ok. 6 metrów średnica od 0,3 metra do 0,6 metra.
Obiekt nr 3 Obiekt o kształcie kulistym – minopodobnym – możliwa mina kotwiczna wz 08/39 lub podobna.
Obiekt nr 4 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda – obiekt o średnicy około 0,5 metra i długości 6,2 metra, składa się z 3 elementów.
Obiekt nr 5 Obiekt o kształcie trójnoga z poziomymi platformami – prawdopodobnie jest to platforma pomiarowa zawierająca przyrządy nieokreślonego przeznaczenia. Podstawa o szerokości około 3 metrów, wysokość 3 metry.
Obiekt nr 6 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda – obiekt o średnicy około 0,55 metra i długości 7,2 metra, wygląda na nieuszkodzoną, widoczne są elementy napędowe i system sterowania.
Obiekt nr 7 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda – obiekt o średnicy około 0,55 metra i długości 7,2 metra, wygląda na nieuszkodzoną, widoczne są elementy napędowe i system sterowania.
Obiekt nr 8 Obiekt o kształcie trójnoga z poziomymi platformami – prawdopodobnie jest to platforma pomiarowa zawierająca przyrządy nieokreślonego przeznaczenia. Podstawa o szerokości około 3 metrów, wysokość 3 metry.
Obiekt nr 9 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda – obiekt o średnicy około 0,55 metra i długości 5,6 do 6 metrów metra, wygląda na uszkodzoną, elementy napędowe i system sterowania są niewidoczne.