14.10.2014 – Torpedy i mina

Data: 30.09.2014 – 14.10.2014Jednostki: IMOROS 2
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 7125, BX 892 z modemem GNSS-a, Hydrins IxSea, Svp 15
Opis: W trakcie prowadzenia prac pomiarowych w obrębie 2 wybranych lokalizacji – wytypowanych w oparciu o wcześniejsze pomiary – stwierdzono obecność 3 obiektów prawdopodobnie będących torpedami lotniczymi (o średnicy 400-480 mm) i 1 obiekt który najprawdopodobniej jest miną morską na wózku.
Obiekty mogą być niebezpieczne.
Obiekt nr 1 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda – obiekt o średnicy około 0,4 metra i długości 5,3 metra.

Obiekt nr 2 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda lotnicza – obiekt o średnicy około 0,4 metra i długości 4,8 metra.

Obiekt nr 3 Obiekt o kształcie minopodobnym – prawdopodobnie jest to mina kotwiczna na wózku lub zatopiona mała boja – obiekt o średnicy około 0,7 metra i wysokości 0,7 metra.