09.09.2014 – 4 Torpedy

Data: 28.08.2014 – 09.09.2014Jednostki: IMOROS 3
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 7125, BX 892 z modemem GNSS-a, Hydrins IxSea, Svp 15
Opis: W trakcie prowadzenia prac pomiarowych w obrębie 4 wybranych lokalizacji – wytypowanych w oparciu o wcześniejsze pomiary – stwierdzono obecność 2 obiektów prawdopodobnie będących torpedami morskimi (o średnicy 553 mm) i 2 obiektów które najprawdopodobniej są torpedami lotniczymi (o średnicy 450 mm).
Obiekty mogą być niebezpieczne.
Obiekt nr 1 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda – obiekt o średnicy około 0,5 metra i długości 7,3 metra.

Obiekt nr 2 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda lotnicza – obiekt o średnicy około 0,45 metra i długości 4,8 metra.

Obiekt nr 3 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda lotnicza – obiekt o średnicy około 0,45 metra i długości 4,3 metra.

Obiekt nr 4 Obiekt o kształcie torpedopodobnym – prawdopodobnie jest to torpeda lotnicza – obiekt o średnicy około 0,55 metra i długości 6,3 metra.