Wrak Margarete

Data: 18.06.2013Jednostki: IMOROS 2
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 7125