Rejon Wraku Kaspar & Pankos

Data: 30.11.2013Jednostki: IMOROS 3
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 7125
Materiał Instytutu Morskiego w Gdańsku