Kuter Rybacki (Dario)

Data: 14.05.2013Jednostki: IMOROS 2
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 7125, SSS EdgeTech 4125
Opis: Wrak kutra rybackiego (prawdopodobnie XX wiek), z dna wystają burty i jakieś elementy wyposażenie. Mocno zagłębiony w dnie.