Drewniany Rysios

Data: 30.11.2013Jednostki: IMOROS 3
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 7101
Opis: W trakcie prac na polu w dniu 30-11-2013 z pokładu jednostki pomiarowej Imoros 3 zarejestrowano szczątki wraku, które zidentyfikowano podczas opracowywania wyników w dniu 08.12.2013. Wrak drewniany, częściowo zagłębiony w dnie. Oś w kierunku 036/216 stopni. Szerokość do 6.7 metra, co pozwala szacować wielkość całej jednostki na 21-25 metrów. Odległość między wręgami 50 cm. Długość odsłoniętej części powyżej 5 metrów. W promieniu 30 metrów widocznych jeszcze kilka drobnych obiektów. Minimalna nad wrakiem 4.74 metra wzg elipsoidy EGM2008.