Betonowiec Czołpino

Data: 26.10.2013Jednostki: IMOROS 3
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 7101, SSS EdgeTech 4125
Opis: Znany wrak metalowy statku handlowego. Wrak znajduje się na mapach na niewłaściwej pozycji. Głębokości względem EGM2008. Minimalna 3.7 m , maksymalna przy wraku 9.8 metra. Długość wraku 60 metrów, szerokość 10 m, leży wzdłuż osi 275-095 stopnia. Wygląd potwierdza informacje z 1971 o parowcu z ładunkiem cementu w workach.
Materiał Instytutu Morskiego w Gdańsku